Abe Sapien (2008), Volume 1

Abe Sapien (2008) (Series)

Mike Mignola Author
Various Illustrator
(2004)

Abe Sapien (2008), Volume 2

Abe Sapien (2008) (Series)

Mike Mignola Author
Various Illustrator
(2012)

Abe Sapien (2008), Volume 3

Abe Sapien (2008) (Series)

Mike Mignola Author
Various Illustrator
(2013)

Abe Sapien (2008), Volume 4

Abe Sapien (2008) (Series)

Mike Mignola Author
(2014)

Abe Sapien (2008), Volume 5

Abe Sapien (2008) (Series)

Mike Mignola Author
Max Fiumara Illustrator
(2015)

Abe Sapien (2008), Volume 6

Abe Sapien (2008) (Series)

Mike Mignola Author
Max Fiumara Illustrator
(2015)

Abe Sapien (2008), Volume 7

Abe Sapien (2008) (Series)

Mike Mignola Author
Scott Allie Author
(2016)

Abe Sapien (2008), Volume 8

Abe Sapien (2008) (Series)

Mike Mignola Author
(2017)

Abe Sapien (2008), Volume 9

Abe Sapien (2008) (Series)

Mike Mignola Author
(2017)

Abe Sapien (2008): Dark and...

Abe Sapien (2008) (Series)

Mike Mignola Author
John Arcudi Author
(2018)

Abe Sapien: The Drowning and...

Abe Sapien (2008) (Series)

Mike Mignola Author
John Arcudi Author
(2018)

Abe Sapien (2008): Dark and...

Abe Sapien (2008) (Series)

Mike Mignola Author
Scott Allie Author
(2018)

Abe Sapien (2008): Dark and...

Abe Sapien (2008) (Series)

Book 2

Scott Allie Author
Mike Mignola Author

Abe Sapien: The Drowning and...

Abe Sapien (2008) (Series)

John Arcudi Author
Mike Mignola Author

Abe Sapien (2008): Dark and...

Abe Sapien (2008) (Series)

Book 1

Scott Allie Author
John Arcudi Author