Wyprawa Bohaterów

audiobook (Unabridged) The Sorcerer's Ring

By Morgan Rice

cover image of Wyprawa Bohaterów
Audiobook icon Visual indication that the title is an audiobook

Sign up to save your library

With an OverDrive account, you can save your favorite libraries for at-a-glance information about availability. Find out more about OverDrive accounts.

   Not today
Libby_app_icon.svg

Find this title in Libby, the library reading app by OverDrive.

app-store-button-en.svg play-store-badge-en.svg
LibbyDevices.png

Search for a digital library with this title

Title found at these libraries:

Loading...
KR?G CZARNOKSI??NIKA zawiera wszystko, co niezb?dne, aby odnie?? natychmiastowy sukces: fabu??, zmowy i spiski, tajemnic?, dzielnych rycerzy, rozwijaj?ce si? bujnie zwi?zki uczuciowe i z?amane serca, podst?p i zdrad?. Zapewni rozrywk? na wiele godzin i zadowoli czytelników w ka?dym wieku. Zalecana jako sta?a pozycja w biblioteczce ka?dego czytelnika fantasy.
- Books and Movie Reviews, Roberto Mattos
Numer 1 na li?cie bestsellerów, ponad 500 recenzji z pi?cioma gwiazdkami w witrynie Amazon!
Morgan Rice, znajduj?ca si? najwy?ej na li?cie autorów bestsellerów, przedstawia pierwsz? z cyklu ol?niewaj?c? powie?? z gatunku fantasy. WYPRAWA BOHATERÓW (Ksi?ga 1 cyklu Kr?g Czarnoksi??nika) przedstawia obfituj?c? w przygody histori? dojrzewania wyj?tkowego ch?opca, czternastolatka wywodz?cego si? z niewielkiej miejscowo?ci po?o?onej na peryferiach Królestwa Kr?gu. Thorgrin, b?d?c najm?odszym z czwórki rodze?stwa, najmniej lubianym przez ojca i znienawidzonym przez braci, przeczuwa, i? jest inny od wszystkich. Jego marzeniem jest zosta? wielkim wojownikiem, do??czy? do ludzi króla i chroni? Kr?g przed hordami stworów ?yj?cych po drugiej stronie kanionu. Kiedy osi?ga wiek poborowy, a jego ojciec zabrania mu uczestnictwa w werbunku do królewskiego legionu, ch?opiec sprzeciwia si? woli ojca i sam wyrusza w podró? z zamiarem dotarcia na królewski dwór, dostania si? do legionu i zdobycia uznania.
Jednak?e, królewski dwór pe?en jest rodzinnych tragedii, walki o w?adz?, ambicji, zazdro?ci, przemocy i zdrady. Król MacGil staje przed wyborem swego nast?pcy spo?ród swych dzieci, a Miecz Przeznaczenia, który jest ?ród?em ich pot?gi, spoczywa nietkni?ty w oczekiwaniu na wybra?ca. Thorgrin przybywa jako obcy i walczy o akceptacj? i swoje miejsce w królewskim legionie.
Z czasem przekonuje si?, i? w?ada tajemn? moc?, której nie rozumie; dowiaduje si?, ?e posiada wyj?tkowy dar oraz szczególne przeznaczenie. Na przekór wszystkiemu zakochuje si? w córce króla i w miar? jak ich zwi?zek rozkwita, zdaje sobie spraw?, i? ma pot??nych przeciwników. Próbuj?c zrozumie? swoj? moc trafia pod opieku?cze skrzyd?a królewskiego czarnoksi??nika, który opowiada mu o jego matce, której nigdy nie pozna?, a która ?yje w odleg?ej krainie, za kanionem, dalej nawet ni? kraina smoków.
Zanim Thorgrin wyruszy w niebezpieczn? podró? i zostanie wojownikiem, czego tak bardzo pragnie, musi uko?czy? trening. Jednak i to mo?e zosta? wkrótce przerwane, gdy? ch?opiec trafia w samo centrum dworskich spisków i intryg, które mog? zagrozi? jego mi?o?ci i sprowadzi? na niego, jak i na ca?e królestwo, zag?ad?.
WYPRAWA BOHATERÓW to finezyjny ?wiat pe?en wyrafinowanej scenerii, to epicka opowie?? o przyja?ni i mi?o?ci, rywalizacji i zalotach, rycerzach i smokach, intrygach i politycznych machinacjach, dojrzewaniu, z?amanych sercach, oszustwach, ambicjach i zdradach. To opowie?? o honorze i odwadze, losie i przeznaczeniu oraz czarnoksi?stwie. To opowie?? fantasy, która wci?ga czytelnika w ?wiat, którego nigdy nie zapomni, a który przemawia do ka?dego bez wzgl?du na wiek, czy p?e?. Wersja angloj?zyczna sk?ada si? z 82000 s?ów.
Ksi?gi od 2 do 15 s? dost?pne w wersji angloj?zycznej! T?umaczenie Ksi?gi 2 na j?zyk polski - w przygotowaniu.
Wci?gaj?ce epickie fantasy.
- Kirkus Reviews
Nadchodzi pocz?tek czego? niezwyk?ego.
- San Francisco Book Review
Wartka akcja... Pisarstwo Rice jest porz?dne, a przes?anie intryguj?ce.
- Publisher Weekly
Natchnione fantasy... To zaledwie pocz?tek czego?, co zapowiada si? na cykl epickiej opowie?ci dla m?odzie?y.
- Midwest Book Review
Wyprawa Bohaterów