Ka'iulani, The People's Princess

Royal Diaries (Series)

Book 1889

Ellen Emerson White Author
(2002)

Elizabeth I

Royal Diaries (Series)

Book 1544

Kathryn Lasky Author
Josephine Bailey Narrator
(2005)

Anastasia

Royal Diaries (Series)

Book 1914

Carolyn Meyer Author
(2013)

Marie Antoinette

Royal Diaries (Series)

Book 1769

Kathryn Lasky Author
(2013)

Anacaona

Royal Diaries (Series)

Edwidge Danticat Author
(2015)