Blue Flag, Volume 1

Blue Flag (Series)

KAITO Author
KAITO Copyright holder
(2020)

Blue Flag, Volume 2

Blue Flag (Series)

KAITO Author
KAITO Copyright holder
(2020)

Blue Flag, Volume 3

Blue Flag (Series)

KAITO Author
KAITO Copyright holder
(2020)

Blue Flag, Volume 4

Blue Flag (Series)

KAITO Author
KAITO Copyright holder
(2020)

Blue Flag, Volume 5

Blue Flag (Series)

KAITO Author
KAITO Copyright holder
(2020)

Blue Flag, Volume 6

Blue Flag (Series)

KAITO Author
KAITO Copyright holder
(2021)

Blue Flag, Volume 7

Blue Flag (Series)

KAITO Author
KAITO Copyright holder
(2021)

Blue Flag, Volume 8

Blue Flag (Series)

KAITO Author
KAITO Copyright holder
(2021)