Ο Άγιος Νικηφόρος ο Λεπρός ο...

Σίμων Μοναχός Author
(2017)

π. Ευμένιος--Ο Ποιμήν ο Καλός...

Σίμων Μοναχός Author
(2018)

Saint Nikiforos the Leper and...

Simon the Monk Author
(2019)

Heiliger Nikiforos der...

Mönch Simon Author
(2019)

Sfântul Nichifor Leprosul,...

Simon Monahul Author
(2019)

Άγιος Απόστολος Πρωτομάρτυς...

Σίμων Μοναχός Author
(2020)