Ο Άγιος Νικηφόρος ο Λεπρός ο...

Σίμων Μοναχός Author
(2017)

Sfântul Nichifor Leprosul,...

Simon Monahul Author
(2019)

π. Ευμένιος--Ο Ποιμήν ο Καλός...

Σίμων Μοναχός Author
(2018)

Άγιος Απόστολος Πρωτομάρτυς...

Σίμων Μοναχός Author
(2020)

Heiliger Nikiforos der...

Mönch Simon Author
(2019)

Saint Nikiforos the Leper and...

Simon the Monk Author
(2019)