We want your feedback!
Click here
cover image of Halangan Pembangunan Pintar

Halangan Pembangunan Pintar

by Khadijah Hussin Editor · Megat Mohd Ghazali Megat Abdul Rahman Editor

ebook

Sign up to save your library

With an OverDrive account, you can save your favorite libraries for at-a-glance information about availability. Find out more about OverDrive accounts.

   Not today

Buku ini merupakon himpunan artikel daripada kajian teoritikal dalam skop perancangan. pentadbiran dan pernbangunan tanah. Koleksi kajian yang tcrdapat dalam buku ini merangkumi aspek Halangan Pembangunan Pintar yang merupakan elemen penting dalam usaha penambahbaikan stratcgi perancangan dan pembangunan tanah pada masa hadapan. Seiring dengan era globalisasi, keperluan pembangunan turut mengalami perubahan secara berperingkat. Oleh yang demikian, kajian penambahbaikan perlu dijlankan dari masa ke masa dalam memperkasakan sistcm perancangan dan pembangunan yang lebih efektif dan efisien. Dalam membawa budaya inovasi ke dalam industri harta tanah, permasalahan dan keutamaan perlu dikenalpasti keatas sistem sedia ada. lanya penting bagi menghasilkan satu kaedah pembaharuan sesesuai dengan keperluan dan kehendak semasa. Secara ringkasnya. buku ini dapat membantu pelbagai pihak serba scdikit dalam urusan pcrancangan, pentadbiran dan pembangunan tanah. Tambahan pula ia dapat dijadikan bahan rujukan umum kepada masyarakat khususnya kepada kelompok pelajar, agensi pelaksana pentadbiran dan pembangunan tanah sama ada di peringkat swasta mahupun kerajaan.

Publication Details

Publisher:
Penerbit UTM Press
Publication Date:
2018

Format

  • OverDrive Read
  • Adobe EPUB eBook 902.6 KB
Halangan Pembangunan Pintar
Copy and paste the code into your website.