Stacja Zodiak

audiobook

By Harper Tom

cover image of Stacja Zodiak
Audiobook icon Visual indication that the title is an audiobook

Sign up to save your library

With an OverDrive account, you can save your favorite libraries for at-a-glance information about availability. Find out more about OverDrive accounts.

   Not today
Libby_app_icon.svg

Find this title in Libby, the library reading app by OverDrive.

app-store-button-en.svg play-store-badge-en.svg
LibbyDevices.png

Search for a digital library with this title

Title found at these libraries:

Loading...

Stacja Zodiak to lektura tak przejmuj?ca i nieprzewidywalna, jak surowy klimat Arktyki.Lodo?amacz Stra?y Przybrze?nej Terra Nova przedziera si? przez zamarzni?ty Ocean Arktyczny, gdzie w promieniu setek kilometrów nie powinno by? ?ywego ducha. Nagle z mg?y wy?ania si? wych?odzony i skrajnie wyczerpany cz?owiek, który samotnie przemierza na nartach lodow? pustyni?.Nazywa si? Tom Anderson i jest jedynym pozosta?ym przy ?yciu cz?onkiem za?ogi Stacji Zodiak, po?o?onej daleko za kr?giem polarnym bazy naukowej. Snuje niewiarygodn? opowie?? o paranoicznej atmosferze w stacji, naukowcach i szpiegach, chciwo?ci i rywalizacji, które prowadz? do chaosu i zbrodni. W jego historii nie wszystko jest jednak do ko?ca jasne. Czyj? krwi? jest poplamione jego ubranie? Dlaczego w kurtce, któr? mia? na sobie, znajduje si? dziura po pocisku, a na naszywce widnieje nazwisko kogo? innego? Kto dopu?ci? si? morderstwa? Czy zabije znowu?To oczywiste, ?e Anderson nie opowiedzia? o wszystkim, co wydarzy?o si? w Stacji Zodiak. Gdy odnajduj? si? inni ocaleni, w swoich relacjach ods?aniaj? podst?pne praktyki spó?ek naftowych, knowania rosyjskiego wywiadu, katastrofaln? wizj? globalnego ocieplenia, a tak?e zwyk?? ludzk? zawi?? i pazerno??. Jednak oblicze prawdy przerasta wszelkie wyobra?enia...„Fabu?a jest wielop?aszczyznowa i logiczna, z interesuj?c? zagadk? i doskona?ym fina?em". Publishers Weekly„Podobnie jak Dan Brown, Tom Harper wie jak dawkowa? napi?cie". Choice Magazine„Kunsztownie napisane, z dba?o?ci? o szczegó?y i inteligencj?". Guardian„Doskona?a lektura... Czegó? wi?cej móg?by? chcie? od thrillera?" The Sun

Stacja Zodiak