We want your feedback!
Click here
cover image of Windows 8. Praktyczne rozwiazania

Windows 8. Praktyczne rozwiazania

by Preston Gralla

ebook

Sign up to save your library

With an OverDrive account, you can save your favorite libraries for at-a-glance information about availability. Find out more about OverDrive accounts.

   Not today

<p>Ju? na pierwszy rzut oka Windows 8 zdecydowanie ró?ni si? od swoich poprzedników. Te ró?nice wci?? wzbudzaj? emocje, a u?ytkowników wp?dzaj? w zak?opotanie. Jednak pewna rzecz nie uleg?a zmianie - Windows 8 to wci?? system operacyjny, który mo?na zmodyfikowa? na wiele sposobów tak, aby dopasowa? go idealnie do swoich potrzeb.</p><p>Dzi?ki tej ksi??ce poznasz tajniki systemu Windows 8 i dowiesz si?, jak usprawni? Twój system. Je?li post?pisz zgodnie z zawartymi tu wskazówkami, zauwa?ysz, ?e system szybciej si? uruchamia. Ponadto dowiesz si?, jak uruchomi? Windows 8 na komputerach spod znaku ugryzionego jab?ka oraz jak b?yskawicznie dosta? si? do najcz??ciej u?ywanych folderów. Twoj? ciekawo?? na pewno wzbudz? wskazówki po?wi?cone pracy w chmurze. Integracja z us?ug? SkyDrive to tylko jeden z punktów. Na koniec przekonasz si?, ?e Windows 8 mo?e by? jeszcze lepszym partnerem w zakresie sk?adowania i odtwarzania plików multimedialnych oraz zarz?dzania tymi plikami. Jest to obowi?zkowa lektura dla ka?dego nowego u?ytkownika systemu Windows 8.</p><p><b>Si?gnij po t? ksi??k? i:</b></p><ul><li>poznaj zalety systemu Windows 8</li><li>przekonaj si?, jak ?atwo mo?esz zwi?kszy? wydajno?? Twojego systemu</li><li>zintegruj system z us?ugami w chmurze</li><li>wykorzystaj potencja? systemu Windows 8!</li></ul> <h4><b>Poznaj moc ukryt? pod mask? Windows 8!</b></h4>

Publication Details

Publisher:
Helion
Publication Date:
2013

Format

  • OverDrive Read 12.3 MB
  • Adobe PDF eBook 9.8 MB
  • Adobe EPUB eBook 12.3 MB
  • Open PDF eBook 9.8 MB
  • Open EPUB eBook 12.2 MB

Preston Gralla (Author)

Preston Gralla is the author of more than 40 books, including Windows 8 Hacks and Missing Manuals on Droid X2, Galaxy Tab, and Galaxy S II. He's a contributing editor to Computerworld, and a regular contributor to PC World. As an award-winning aut...

More about Preston Gralla
Windows 8. Praktyczne rozwiazania
Copy and paste the code into your website.