cover image of ASP.NET MVC 4. Programowanie

ASP.NET MVC 4. Programowanie

by Jess Chadwick Author · Todd Snyder Author

ebook

Sign up to save your library

With an OverDrive account, you can save your favorite libraries for at-a-glance information about availability. Find out more about OverDrive accounts.

   Not today

<div align="center"><h4><b> Wykorzystaj potencja? ASP.NET! </b></h4></div><p>Platforma ASP.NET to g?ówny konkurent j?zyka Java w zakresie tworzenia aplikacji internetowych oraz zaawansowanych stron internetowych. Jej autorzy zadbali o to, aby ka?da kolejna wersja u?atwia?a prac? programistom w coraz szerszym zakresie. Programi?ci to doceniaj? i ASP.NET znajduje si? w?ród j?zyków najcz??ciej wybieranych przy tworzeniu zaawansowanych projektów.</p><p>Je?eli chcesz w pe?ni wykorzysta? potencja? ASP.NET MVC 4, przyda Ci si? wyj?tkowa ksi??ka. Ta, któr? trzymasz w r?kach, bez w?tpienia taka jest! W trakcie lektury poznasz niuanse architektury MVC oraz dowiesz si?, jak tworzy? sieciowe API. Ponadto wykorzystasz Entity Framework do wydajnego korzystania z baz danych oraz zaznajomisz si? ze sposobami na równoleg?e przetwarzanie ??da?. Szczególn? uwag? powiniene? zwróci? na rozdzia? po?wi?cony zapewnieniu jako?ci — wykorzystanie testów automatycznych znacz?co u?atwi Ci ?ycie! Ksi??ka ta powinna trafi? na podr?czn? pó?k? ka?dego programisty ASP.NET!</p><p><b>Si?gnij po t? ksi??k? i:</b></p><ul><li>poznaj wzorzec MVC</li><li>stwórz zaawansowane Web API</li><li>zobacz, jak uatrakcyjni? Twoj? aplikacj? dzi?ki technologii AJAX</li><li>zbuduj bezpieczn? aplikacj?</li><li>zbuduj system testów automatycznych oraz ci?g?ej integracji</li></ul><div align="center"><h4><b> Poznaj i wykorzystaj mo?liwo?ci ASP.NET w Twoim projekcie!</b></h4></div>

Publication Details

Publisher:
Helion
Publication Date:
2013

Format

  • OverDrive Read 7.1 MB
  • Adobe PDF eBook 6.9 MB
  • Adobe EPUB eBook 7.1 MB
  • Open PDF eBook 6.9 MB
  • Open EPUB eBook 7.1 MB

Todd Snyder (Author)

Todd Snyder is a Software Architect, Consultant and Speaker who specialized in N-Tier and Web Application development on the Microsoft Platform, he has over 18+ years experiences and currently works At Infragistics as a Principal Consultant helpin...

More about Todd Snyder

Jess Chadwick (Author)

Jess Chadwick is an independent software consultant specializing in web technologies. He has over a decade of development experience ranging from embedded devices in start-ups to enterprise-scale web farms at Fortune 500s. He is an ASPInsider, Mic...

More about Jess Chadwick

Hrusikesh Panda (Author)

Architect and RIA Specialist

More about Hrusikesh Panda
ASP.NET MVC 4. Programowanie
Copy and paste the code into your website.
New here? Learn how to read digital books for free