cover image of Programowanie aplikacji na serwisy spolecznosciowe

Programowanie aplikacji na serwisy spolecznosciowe

by Jonathan LeBlanc

ebook

Sign up to save your library

With an OverDrive account, you can save your favorite libraries for at-a-glance information about availability. Find out more about OverDrive accounts.

   Not today

<div align="center"><h4><b>Jedyny podr?cznik o platformie OpenSocial!</b></h4></div><p>Serwisy spo?eczno?ciowe w zasadzie z dnia na dzie? opanowa?y Internet. Mówi? o nich wszyscy i korzystaj? z nich wszyscy! Przez krótki okres u?ywa?y ich tylko osoby prywatne, jednak b?yskawicznie ich potencja? dostrzeg?y tak?e firmy. Jest to dla nich najprawdopodobniej najlepszy kana? komunikacji z klientami. Dlatego podczas tworzenia nowych rozwi?za? czy nowych serwisów warto rozwa?y? integracj? z popularnymi serwisami spo?eczno?ciowymi oraz wprowadzenie w?asnych elementów tego typu.</p><p>To zadanie ma u?atwi? platforma OpenSocial, na której koncentruje si? ta ksi??ka. Dowiesz si? st?d, jak tworzy? niezale?ne aplikacje dla istniej?cych serwisów, jak budowa? grafy powi?za? spo?eczno?ciowych oraz tworzy? produkty spe?niaj?ce oczekiwania samego autora jako u?ytkownika us?ug spo?eczno?ciowych.</p><p>W trakcie lektury nauczysz si? odwzorowywa? relacje pomi?dzy u?ytkownikami oraz dostosowywa? dostarczane im tre?ci na podstawie danych zawartych w ich profilach. Ponadto zdob?dziesz solidn? dawk? wiedzy na temat bezpiecze?stwa oraz najlepszych technik autoryzacji u?ytkowników na platformie OpenSocial. Sprawdzisz, jak przenie?? aplikacj? napisan? dla Facebooka na platform? OpenSocial, oraz poznasz niuanse konfigurowania ?rodowiska produkcyjnego. Ksi??ka ta jest wyj?tkow? pozycj? na rynku, po?wi?con? platformie OpenSocial. Wykorzystaj jej potencja? i stwórz nowatorskie oprogramowanie!</p><div align="center"><h4><b>Poznaj mo?liwo?ci platformy OpenSocial!</b></h4></div><ul><li>​Skonfiguruj ?rodowisko produkcyjne</li><li>Odwzoruj relacje pomi?dzy u?ytkownikami</li><li>Stwórz interesuj?ce gad?ety</li><li>Skorzystaj z zaawansowanych mechanizmów identyfikacji</li><li>Przenie? aplikacj? z serwisu Facebook na platform? OpenSocial</li></ul><div align="center"><h4><b>Postaw na otwarte standardy!</b></h4></div>

Publication Details

Publisher:
Helion
Publication Date:
2011

Format

  • OverDrive Read 6.4 MB
  • Adobe PDF eBook 7.1 MB
  • Adobe EPUB eBook 6.4 MB
  • Open PDF eBook 7.1 MB
  • Open EPUB eBook 6.4 MB

Jonathan LeBlanc (Author)

Jonathan LeBlanc is a technology evangelist and senior software engineer working with the Yahoo! Developer Network in Sunnyvale, California. As a specialist in open source initiatives in social engagement services, Jonathan works with and promotes...

More about Jonathan LeBlanc
Programowanie aplikacji na serwisy spolecznosciowe
Copy and paste the code into your website.
New here? Learn how to read digital books for free