We want your feedback!
Click here
cover image of Fotografia cyfrowa wedlug Davida Pogue'a

Fotografia cyfrowa wedlug Davida Pogue'a

by David Pogue

ebook

Sign up to save your library

With an OverDrive account, you can save your favorite libraries for at-a-glance information about availability. Find out more about OverDrive accounts.

   Not today

Subjects

<div align="center"><h4><b> Odkryj tajemnice fotografii cyfrowej</b></h4></div> <ul><li> Jak korzysta? z milionów opcji wspó?czesnych aparatów cyfrowych?<li> Jak tworzy? profesjonalne artystyczne fotografie?<li>Jak wykorzystywa? darmowe programy do katalogowania i edycji zdj???</ul><p>Dzi?ki wielkiej popularno?ci aparatów cyfrowych ka?dy mo?e by? dzi? fotografem i nie wymaga to ani wielkich nak?adów finansowych, ani szczególnej wiedzy. Je?li jednak chcesz, aby Twoje zdj?cia by?y naprawd? pi?kne, koniecznie powiniene? przeczyta? t? ksiš?k?. Wykorzystujšc porady zawarte w podr?czniku, sprawisz, ?e Twoje fotografie b?dš nie tylko oglšdane, ale i podziwiane. Krótko mówišc, zdob?dziesz umiej?tno?ci tworzenia i obróbki profesjonalnej fotografii artystycznej. </p><p>Ksiš?ka "Fotografia cyfrowa wed?ug Davida Pogue'a" zawiera najwa?niejsze informacje na temat profesjonalnej fotografii, aparatów i akcesoriów fotograficznych, a tak?e szereg instrukcji na temat cyfrowej obróbki zdj??. Tym samym ukazuje ca?y cykl powstawania perfekcyjnej fotografii. Z tego podr?cznika dowiesz si?, w jaki sposób sprawnie i efektywnie pos?ugiwa? si? programami do edycji zdj?? oraz jak zarzšdza? fotografiami. Znajdziesz tu wskazówki dotyczšce artystycznej kompozycji obrazu czy o?wietlenia. Nauczysz si? retuszowa? fotografie, poprawia? ich kontrast, oblicza? rozdzielczo??, przygotowywa? do druku i zamieszczenia w Internecie.</p><ul><li> Kompozycja zdj?cia</li><li> Akcesoria fotograficzne</li><li>Tryby na?wietlania</li><li>Ostro??</li><li> Wykorzystanie lampy b?yskowej</li><li> Zdj?cia w ruchu</li><li> Zdj?cia sceniczne i podwodne</li><li> Portrety</li><li>Retuszowanie i poprawianie kontrastu</li><li>Obliczanie rozdzielczo?ci</li><li>Zdj?cia elektroniczne</li></ul><div align="center"><h4><b> Wykorzystaj nowoczesne technologie i twórz profesjonalne, artystyczne fotografie!</b></h4></div>

Publication Details

Publisher:
Helion
Publication Date:
2010

Format

  • OverDrive Read 17.5 MB
  • Adobe PDF eBook 16.7 MB
  • Adobe EPUB eBook 17.5 MB
  • Open PDF eBook 16.8 MB
  • Open EPUB eBook 17.5 MB

David Pogue (Author)

David Pogue, Yale '85, is the weekly personal-technology columnist for the New York Times and an Emmy award-winning tech correspondent for CBS News. His funny tech videos appear weekly on CNBC. And with 3 million books in print, he is also one of ...

More about David Pogue
Fotografia cyfrowa wedlug Davida Pogue'a
Copy and paste the code into your website.