cover image of Rails. Leksykon kieszonkowy

Rails. Leksykon kieszonkowy

by Eric Berry

ebook

Sign up to save your library

With an OverDrive account, you can save your favorite libraries for at-a-glance information about availability. Find out more about OverDrive accounts.

   Not today

<div align="center"><h4><b> Ca?a wiedza o Rails, której potrzebujesz! </b></h4></div><ul><li> Jak zainstalowa? i skonfigurowa? Rails?</li><li>Jak wykorzysta? mo?liwo?ci technologii ActiveRecord?</li><li>Jak stworzy? dynamicznš aplikacj?, korzystajšc z technologii AJAX?</li></ul><p>Ruby on Rails przebojem wdar? si? na rynek szkieletów aplikacji internetowych. Stworzony w architekturze MVC, zosta? niezmiernie dobrze przyj?ty przez programistów z ca?ego ?wiata. Niewštpliwie wp?yw na ten fakt mia?y za?o?enia poczynione przez autora projektu - ?atwo?? i przyjemno?? tworzenia kodu. Powszechnie wiadomo, ?e te atuty majš niebagatelny wp?yw na szybko?? tworzenia aplikacji internetowych. Dzi?ki popularno?ci Ruby on Rails równie? znajomo?? j?zyka Ruby, pochodzšcego przecie? z Dalekiego Wschodu, staje si? powszechniejsza.</p><p>W tej niezwyk?ej ksiš?ce znajdziesz odpowiedzi na wszystkie pytania, które mogš pojawi? si? w trakcie kodowania nowej aplikacji. Dowiesz si?, jak skonfigurowa? Rails, testowa? napisany kod, wykorzysta? technologi? ActiveRecord oraz przygotowa? widoki. Ponadto zdob?dziesz wiedz? na temat u?ywania technologii AJAX i REST, nauczysz si? wykorzystywa? us?ugi sieciowe oraz logowa? wa?ne informacje w trakcie pracy Twojej aplikacji. Z wiedzy tu zawartej mo?esz skorzysta? szybko i w ka?dej chwili, a co najwa?niejsze, nie b?dziesz musia? przedziera? si? przez setki niepotrzebnych stron. Tu znajdziesz tylko wiedz? niezb?dnš w Twojej pracy!</p><ul><li> Instalacja Rails</li><li> Struktura plików</li><li> Konfiguracja Rails</li><li> Wykorzystanie skryptów</li><li> Konfiguracja ?rodowiska</li><li> Sposoby przeprowadzania testów w Rails</li><li> U?ywanie technologii ActiveRecord</li><li> Zarzšdzanie danymi w bazie</li><li> Zastosowanie ActionController</li><li> Tworzenie widoków</li><li> Sposoby u?ycia technologii AJAX i REST w Rails</li><li> Wykorzystanie us?ug sieciowych</li><li> Logowanie informacji w trakcie pracy aplikacji</li><li> Stosowanie metod pomocniczych</li></ul><div align="center"><h4><b> Wykorzystaj Rails w Twoim projekcie szybko i przyjemnie! </b></h4></div>

Publication Details

Publisher:
Helion
Publication Date:
2010

Format

  • OverDrive Read 3.2 MB
  • Adobe PDF eBook 1.2 MB
  • Adobe EPUB eBook 3.2 MB
  • Open PDF eBook 1.2 MB
  • Open EPUB eBook 3.2 MB

Eric Berry (Author)

Eric Berry is a Ruby on Rails developer for AtTask (http://www.attask.com), a leader in web-based project management software. He is also the creator of Solid Core Blogger, a Rails version 2.0 blogger application, which can be seen in action at so...

More about Eric Berry
Rails. Leksykon kieszonkowy
Copy and paste the code into your website.
New here? Learn how to read digital books for free