cover image of Mistrz PHP. Pisz nowoczesny kod

Mistrz PHP. Pisz nowoczesny kod

by Davey Shafik Author · Davey Shafik Author

ebook

Sign up to save your library

With an OverDrive account, you can save your favorite libraries for at-a-glance information about availability. Find out more about OverDrive accounts.

   Not today

<div align="center"><h4><b>Wykorzystaj najnowsze techniki programowania, dzi?ki którym osi?gniesz wy?szy poziom zaawansowania</b></h4></div><p>"<i><b>​Mistrz PHP. Pisz nowoczesny kod</i></b>" to ksi??ka przeznaczona dla programistów PHP, którzy znaj? ju? podstawy tego j?zyka i chc? rozwin?? swoje umiej?tno?ci, by tworzy? bardziej zaawansowane rozwi?zania. Znajdziesz w niej cenne rady, jak udoskonali? swoje aplikacje serwerowe, oraz wszystko, czego potrzeba do stosowania najefektywniejszych technik obiektowych, zabezpieczania kodu czy pisania programów idealnie spe?niaj?cych swoje zadania. W ka?dym rozdziale poznasz nowe sposoby wykonywania pewnych zada? oraz nowe teorie, le??ce u pod?o?a stosowanych przez Ciebie technik.</p> <p>Dzi?ki lekturze tej publikacji przemienisz si? ze sprawnego programisty w pewnego siebie in?yniera - stosuj?cego najlepsze praktyki programistyczne, pracuj?cego szybko i solidnie. Autorzy przedstawiaj? praktyczne problemy i u?yteczne rozwi?zania, które zaprowadz? Ci? na szczyt kariery! Je?li szukasz mo?liwo?ci scementowania ca?ej swojej wiedzy i chcesz zdoby? solidne podstawy, ta ksi??ka jest dla Ciebie.</p><p><b>Dowiesz si? z niej, jak:</b></p><ul><li>tworzy? profesjonalne dynamiczne aplikacje w oparciu o obiektowe wzorce programowania</li><li>u?ywa? zaawansowanych narz?dzi do oceny wydajno?ci programów, aby zmaksymalizowa? ich mo?liwo?ci</li><li>stosowa? nowoczesne techniki testowania, pozwalaj?ce uzyska? niezawodny kod</li><li>zabezpiecza? programy przed atakami zewn?trznymi przy u?yciu najskuteczniejszych technik</li><li>u?ywa? funkcji dost?pnych w bibliotekach i interfejsach programistycznych j?zyka PHP</li></ul><p>…i wiele wi?cej</p><div align="center"><h4><b>Praktyczne problemy i u?yteczne rozwi?zania, <br />które zaprowadz? Ci? na szczyt kariery!</b></h4></div>

Publication Details

Publisher:
Helion
Publication Date:
2012

Format

  • OverDrive Read 4.9 MB
  • Adobe PDF eBook 3.8 MB
  • Adobe EPUB eBook 4.9 MB
  • Open PDF eBook 3.8 MB
  • Open EPUB eBook 4.9 MB

Lorna Mitchell (Author)

Matthew Turland has been working with PHP since 2002. He has been a technical editor for php

More about Lorna Mitchell

Lorna Mitchell (Author)

Matthew Turland has been working with PHP since 2002. He has been a technical editor for php

More about Lorna Mitchell

Matthew Turland (Author)

architect training courses, and contributed to Zend Framework. He currently works for Synacor.

More about Matthew Turland

Davey Shafik (Author)

Davey Shafik is a full time PHP Developer with many year of experience in PHP and related technologies. An avid magazine writer and book author, Davey keeps his mind sharp by trying to tackle problems from a unique perspective.

More about Davey Shafik

Davey Shafik (Author)

Lorna Mitchell is a freelance web development consultant and developer based in Leeds, UK. Lorna is a lead on the Joind.In open source project, an organizer of the PHPNW conference, and a prolific blogger.

More about Davey Shafik

Creators

Author :
Lorna Mitchell
Author :
Lorna Mitchell
Author :
Matthew Turland
Author :
Davey Shafik
Author :
Davey Shafik
Author :
Matthew Turland
Mistrz PHP. Pisz nowoczesny kod
Copy and paste the code into your website.
New here? Learn how to read digital books for free