cover image of 100 sposobów na Perl

100 sposobów na Perl

by Damian Conway Author · Curtis "Ovid" Poe Author

ebook

Sign up to save your library

With an OverDrive account, you can save your favorite libraries for at-a-glance information about availability. Find out more about OverDrive accounts.

   Not today

<div align="center"><h4><b> Zbiór skutecznych rozwišza? dla programistów aplikacji internetowych </b></h4></div> <ul><li> Zwi?kszanie produktywno?ci pracy </li><li> Tworzenie interfejsów u?ytkownika </li><li> Wyszukiwanie i usuwanie b??dów </li></ul><p> Perl, od swojego zaistnienia na rynku, wyewoluowa? od prostego narz?dzia do przetwarzania tekstów i budowania raportów do formy zaawansowanego j?zyka programowania pozwalajšcego na tworzenie praktycznie ka?dej aplikacji dzia?ajšcej w sieci. Mimo do?? zaawansowanego "wieku", nie traci nic na popularno?ci. W sieci pojawiajš si? coraz nowsze wersje, a grono programistów korzystajšcych z Perla stale ro?nie. Spo?eczno?? u?ytkowników tego j?zyka skupiona wokó? portalu CPAN udost?pnia napisane przez siebie skrypty, wskutek czego z wieloma problemami programistycznymi mo?na sobie poradzi?, korzystajšc z gotowych rozwišza? lub si?gajšc do innych ?róde?. </p><p> Dzi?ki ksiš?ce "100 sposobów na Perl" odkryjesz ma?o znane i mniej typowe zastosowania tego j?zyka. Czytajšc jš, dowiesz si?, w jaki sposób wykorzysta? Perl do ró?nych zada?. Nauczysz si? zwi?ksza? efektywno?? swojej pracy, tworzy? elementy interaktywne i przetwarza? pliki tekstowe w nietypowy sposób. Zapoznasz si? z odczytywaniem danych z baz i arkuszy kalkulacyjnych, pracš z modu?ami oraz programowaniem obiektowym. Znajdziesz tu tak?e informacje o testowaniu kodu, usuwaniu b??dów i optymalizowaniu wydajno?ci programów napisanych w Perlu. </p><ul><li> Korzystanie z biblioteki CPAN </li><li> Automatyczne formatowanie kodu w edytorze Emacs </li><li> Generowanie elementów graficznych </li><li> Przetwarzanie arkuszy kalkulacyjnych </li><li> Praca z bazami danych </li><li> Tworzenie zestawu narz?dziowego modu?ów </li><li> Korzystanie z obiektów </li><li> Testowanie kodu </li><li> ?ledzenie wykonywania programu </li></ul>

Publication Details

Publisher:
Helion
Publication Date:
2006

Format

  • OverDrive Read 3.5 MB
  • Adobe PDF eBook 2.9 MB
  • Adobe EPUB eBook 3.5 MB
  • Open PDF eBook 3 MB
  • Open EPUB eBook 3.5 MB
100 sposobów na Perl
Copy and paste the code into your website.
New here? Learn how to read digital books for free