cover image of UML 2.0. Almanach

UML 2.0. Almanach

by Dan Pilone Author · Neil Pitman Author

ebook

Sign up to save your library

With an OverDrive account, you can save your favorite libraries for at-a-glance information about availability. Find out more about OverDrive accounts.

   Not today

<div align="center"><h4><b> Wyczerpuj?cy przewodnik po j?zyku UML 2.0 </b></h4></div> <ul><li> Specyfikacja j?zyka UML 2.0 </li><li> Modelowanie statyczne i dynamiczne </li><li> Rozszerzanie i zastosowania UML-a </li></ul><p> Ujednolicony j?zyk modelowania (UML) pocz?tkowo s?u?y? do opisu elementów oprogramowania, jednak z powodu swej elegancji i przejrzysto?ci zyskuje na popularno?ci w zakresie modelowania zagadnie? z innych dziedzin. W zwi?zku z tym coraz wi?cej osób ma szans? zetkn?? si? z diagramami w j?zyku UML. Je?li si?gn??e? po t? ksi??k?, prawdopodobnie czeka to tak?e Ciebie. Chcia?by? wiedzie?, co oznaczaj? ró?ne zako?czenia linii na diagramach klas albo zrozumie? skomplikowany diagram interakcji? Zajrzyj do ?rodka. </p><p> "UML 2.0. Almanach" to kompletny podr?cznik dla u?ytkowników tego j?zyka. Dzi?ki tej ksi??ce poznasz podstawy modelowania w UML-u. Nauczysz si? tworzy? i rozumie? diagramy statyczne, na przyk?ad klas, pakietów czy struktur z?o?onych, a tak?e diagramy zachowania, takie jak przypadków u?ycia, aktywno?ci czy interakcji. Dowiesz si?, jak wszechstronne zastosowania ma ten j?zyk oraz w jaki sposób mo?na go rozszerza? do wykonywania specyficznych zada?. Znajdziesz tu tak?e krótkie wprowadzenie do j?zyka Object Constraint Language (OCL) oraz architektury sterowanej modelem (MDA). </p><ul><li> Podstawy modelowania w UML-u </li><li> Diagramy statyczne i diagramy zachowania </li><li> Dobór odpowiedniego rodzaju diagramu </li><li> Znaczenie symboli, notacji i linii </li><li> Rozszerzanie UML-a za pomoc? etykiet, stereotypów i profili </li><li> Architektura sterowana modelem </li><li> J?zyk Object Constraint Language (OCL) </li><li> Praktyczne wskazówki z zakresu modelowania </li></ul><div align="center"><h4><b> Poznaj tajniki modelowania w j?zyku UML 2.0 </b></h4></div>

Publication Details

Publisher:
Helion
Publication Date:
2012

Format

  • OverDrive Read 10.7 MB
  • Adobe PDF eBook 6.3 MB
  • Adobe EPUB eBook 10.7 MB
  • Open PDF eBook 6.4 MB
  • Open EPUB eBook 10.6 MB

Neil Pitman (Author)

Neil Pitman is Chief Technical Officer of Mahjong Mania, co-developer of LamMDA from Mindset Corporation, and formerly Vice President of Research and Development at Codagen Technologies. Neil has twenty years of experience in software development ...

More about Neil Pitman

Dan Pilone (Author)

Dan Pilone is a Senior Software Architect with Blueprint Technologies, Inc. He has designed and implemented systems for Hughes, ARINC, UPS, and the Naval Research Laboratory. He also teaches project management, software design, and software engine...

More about Dan Pilone
UML 2.0. Almanach
Copy and paste the code into your website.
New here? Learn how to read digital books for free