מפתח הארד (The Bronze Key)

Magisterium (Series)

קלר קסנדרה‏ בלק הולי Author
יעל אכמון Translator

נער הזהב‏ (The Silver Mask)

Magisterium (Series)

קלר קסנדרה‏ בלק הולי Author
יעל אכמון Translator

מבחן הברזל - מג'יסטריום 1‏...

קלר קסנדרה‏ בלק הולי Author
יעל אכמון Translator

מגדל הזהב (The Golden Tower)

Magisterium (Series)

קלר קסנדרה‏ בלק הולי Author

יד הנחושת, מגיסטריום # 2...

קלר קסנדרה‏ בלק הולי Author
יעל אכמון Translator
(2016)