En mor

James Joyce Author
Thomas Warburton Translator
(2018)

Arabien

James Joyce Author
Thomas Warburton Translator
(2018)

Eveline

James Joyce Author
Thomas Warburton Translator
(2018)

Pensionatet

James Joyce Author
Thomas Warburton Translator
(2018)

Jord

James Joyce Author
Thomas Warburton Translator
(2018)

Systrarna

James Joyce Author
Thomas Warburton Translator
(2018)

Nåd

James Joyce Author
Thomas Warburton Translator
(2018)

Efter loppet

James Joyce Author
Thomas Warburton Translator
(2018)

Minnesdag på valbyrån

James Joyce Author
Thomas Warburton Translator
(2018)

Motstycken

James Joyce Author
Thomas Warburton Translator
(2018)

Ett möte

James Joyce Author
Thomas Warburton Translator
(2018)

En beklaglig historia

James Joyce Author
Thomas Warburton Translator
(2018)

Ett litet moln

James Joyce Author
Thomas Warburton Translator
(2018)

Två kavaljerer

James Joyce Author
Thomas Warburton Translator
(2018)