Agostino

Paolo Sassaroli Author
Paolo Sassaroli Other
(2018)

Alzheimer

Paolo Sassaroli Author
Paolo Sassaroli Other
(2018)

Amore

Paolo Sassaroli Author
Paolo Sassaroli Other
(2018)

Amore e parole

Paolo Sassaroli Author
Paolo Sassaroli Other
(2018)

Atipiche favole per un...

Paolo Sassaroli Author
Paolo Sassaroli Other
(2019)

Che vuoi da me ?

Paolo Sassaroli Author
Paolo Sassaroli Other
(2017)

DELIRIO--a tale of anybody

Paolo Sassaroli Author
(2013)

Due folletti a #modenaparc

Paolo Sassaroli Author
Paolo Sassaroli Other
(2017)

Emozioni

Paolo Sassaroli Author
Paolo Sassaroli Other
(2018)

Fantasia

Paolo Sassaroli Author
Paolo Sassaroli Other
(2017)

Free Style

Paolo Sassaroli Author
Paolo Sassaroli Other
(2018)

Fuori

Paolo Sassaroli Author
Paolo Sassaroli Other
(2018)

Goal !

Paolo Sassaroli Author
Paolo Sassaroli Other
(2018)

Ho voglia di te

Paolo Sassaroli Author
Paolo Sassaroli Other
(2017)

Il Cireneo

Paolo Sassaroli Author
Paolo Sassaroli Other
(2018)

Il figlio di Popsophia

Paolo Sassaroli Author
Paolo Sassaroli Other
(2017)

Il macrobiotico

Paolo Sassaroli Author
Paolo Sassaroli Other
(2017)

Il Macrobiotico

Paolo Sassaroli Author
Paolo Sassaroli Other
(2018)

Il misantropo

Paolo Sassaroli Author
Paolo Sassaroli Other
(2018)

Il nostro amore e' una favola

Paolo Sassaroli Author
Paolo Sassaroli Other
(2017)

Il nulla

Paolo Sassaroli Author
Paolo Sassaroli Other
(2018)

Il pensiero

Paolo Sassaroli Author
Paolo Sassaroli Other
(2018)

Il pensiero

Paolo Sassaroli Author
Paolo Sassaroli Other
(2018)

Il pianto

Paolo Sassaroli Author
Paolo Sassaroli Other
(2018)

Il ragazzo della Playstation

Paolo Sassaroli Author
Paolo Sassaroli Other
(2018)

Il sogno

Paolo Sassaroli Author
Paolo Sassaroli Other
(2018)

Io e te

Paolo Sassaroli Author
Paolo Sassaroli Other
(2018)

Io ti odio

Paolo Sassaroli Author
Paolo Sassaroli Other
(2018)

Italia--Svezia 0--0

Paolo Sassaroli Author
Paolo Sassaroli Other
(2017)

L'amore in bianco e nero

Paolo Sassaroli Author
Paolo Sassaroli Other
(2018)

L'introspezione

Paolo Sassaroli Author
Paolo Sassaroli Other
(2018)

L'ultimo tatuaggio

Paolo Sassaroli Author
Paolo Sassaroli Other
(2018)

La metamorfosi

Paolo Sassaroli Author
Paolo Sassaroli Other
(2018)

La mia sensazione

Paolo Sassaroli Author
Paolo Sassaroli Other
(2018)

La noia

Paolo Sassaroli Author
Paolo Sassaroli Other
(2018)

La prima volta che ti ho visto

Paolo Sassaroli Author
Paolo Sassaroli Other
(2018)

La Pulce nel Barca

Paolo Sassaroli Author
Paolo Sassaroli Other
(2019)

La ragazza del tg

Paolo Sassaroli Author
Paolo Sassaroli Other
(2017)

La tela dell'insicurezza

Paolo Sassaroli Author
Paolo Sassaroli Other
(2017)

Lo gnomo gay

Paolo Sassaroli Author
Paolo Sassaroli Other
(2017)

Mancio goal !

Paolo Sassaroli Author
Paolo Sassaroli Other
(2017)

Me visto da Marte

Paolo Sassaroli Author
Paolo Sassaroli Other
(2018)

Mi piaci perche' sei una mucca

Paolo Sassaroli Author
Paolo Sassaroli Other
(2017)

Non capisco

Paolo Sassaroli Author
Paolo Sassaroli Other
(2018)

Non leggermi non ne vale la pena

Paolo Sassaroli Author
Paolo Sassaroli Other
(2017)

Non mentire a te stesso

Paolo Sassaroli Author
Paolo Sassaroli Other
(2018)

Non ti dimenticare di me

Paolo Sassaroli Author
Paolo Sassaroli Other
(2018)

Pallaran

Paolo Sassaroli Author
Paolo Sassaroli Other
(2017)