We want your feedback!
Click here

Jag Upphäver Gravitationen

Marius Alexander Forselius Author
Frans Liljenroth Narrator
(2018)

Jag som var så rolig att...

Katarina Cohen Narrator
Rebecka Åhlund Author
(2019)

Allt jag fått lära mig

Katarina Cohen Narrator
Tara Westover Author
(2019)

Hennes excellens Agda Rössel

Elin Jäderström Author
(2018)

Skärvor av ett liv

Lena Endre Narrator
Hédi Fried Author
(2019)

Och du kom inte tillbaka

Lotta Riad Translator
Katarina Cohen Narrator
(2019)

Hur jag lärde mig förstå världen

Fanny Härgestam Author
Andreas T Olsson Narrator
(2019)

Mitt hat får ni inte

Antoine Leiris Author
(2017)