The Champion of Love

Lou DeCaro Author
(2015)

The Anger of Love

Lou DeCaro Author
(2018)

Infirmed

Lou DeCaro Author
(2017)

The Rose of Cuba

Lou DeCaro Author
(2015)

The Love Armada

Lou DeCaro Author
(2017)

A Moment in Time

Lou DeCaro Author
(2018)

Once a Widow, Ever a Wife

Lou DeCaro Author
(2015)

The Pharaoh Club

Lou DeCaro Adapter
(2017)

Like Father, Like Son

Lou DeCaro Author
(2016)

Johnny Reb'S

Lou DeCaro Author
(2018)

Forever and a Day

Lou DeCaro Author
(2015)

The Writer of Lies

Lou DeCaro Author
(2016)

Maria

Lou DeCaro Author
(2016)