The Stinky Cheese Man

Jon Scieszka Author
Lane Smith Contributor
(2017)

Frank Einstein and the...

Frank Einstein (Series)

Book 5

Jon Scieszka Author
Jon Scieszka Narrator
(2017)

Frank Einstein and the...

Frank Einstein (Series)

Book 3

Jon Scieszka Author
Jon Scieszka Narrator
(2015)

Squids Will Be Squids

Jon Scieszka Author
Mike Ferreri Narrator
(2017)

Frank Einstein and the...

Frank Einstein (Series)

Book 6

Jon Scieszka Author
Jon Scieszka Narrator
(2018)

Cowboy and Octopus

Jon Scieszka Author
Lane Smith Contributor
(2018)

Oh Say, I Can't See

Time Warp Trio (Series)

Book 15

Jon Scieszka Author
Joshua Swanson Narrator
(2018)