cover image of Agile. Przewodnik po zwinnych metodykach programowania

Agile. Przewodnik po zwinnych metodykach programowania

by Andrew Stellman Author · Jennifer Greene Author

ebook

Sign up to save your library

With an OverDrive account, you can save your favorite libraries for at-a-glance information about availability. Find out more about OverDrive accounts.

   Not today

<h3>Poznaj nowoczesne podej?cie do wytwarzania oprogramowania!</h3>W XXI wieku ogromnie wzros?o tempo rozwoju cyfrowych us?ug. Tradycyjne sposoby wytwarzania oprogramowania nie s? ju? w stanie nad??y? za oczekiwaniami klientów. Dzi? nikt nie b?dzie czeka?, a? dopracujesz wszystkie zaplanowane funkcje i wypu?cisz produkt na rynek. Konkurencja Ci? wyprzedzi! Czy dasz si? jej pokona?? Odpowiedzi? na to pytanie jest s?owo, które robi furor? w bran?y IT: Agile. Zwinne wytwarzanie oprogramowania to przysz?o?? — przekonaj si? sam!<br /><br />W ramach Agile istnieje wiele podej?? do wytwarzania oprogramowania. Je?eli zastanawiasz si? nad tym, które najlepiej zadzia?a w Twoim ?rodowisku, trafi?e? na odpowiedni? ksi??k?. Znajdziesz w niej omówienie ?cie?ek takich jak <strong>Scrum</strong>, <strong>Lean</strong>, <strong>Kanban </strong>oraz <strong>XP </strong>(ang. <strong>eXtreme Programming</strong>), ale najpierw poczytasz troch? na temat tego, czym jest zwinno?? i do czego mo?esz j? wykorzysta?. Poznasz zalety i zagro?enia zwi?zane z konkretnymi podej?ciami oraz obszary, w których ka?de z nich sprawdzi si? najlepiej. Ta ksi??ka pozwoli Ci zmieni? sposób pracy. Dzi?ki niej masz szans? stworzy? wyj?tkowo produktywny zespó?, którego nikt nie zatrzyma. B?d? zwinny!<ul> <li>Poznaj znaczenie podstawowych warto?ci i zasad podej?cia zwinnego</li> <li>Poznaj najwa?niejsze aspekty podej?cia Scrum — zarz?dzanie projektem, samoorganizacj? i wspólne zobowi?zanie</li> <li>Skoncentruj si? na projektowaniu i architekturze oprogramowania za pomoc? technik XP takich jak programowanie sterowane testami i programowanie w parach</li> <li>Wykorzystaj podej?cie Lean, aby zapewni? zespo?owi potrzebne uprawnienia, wyeliminowa? marnotrawstwo i szybko dostarcza? oprogramowanie</li> <li>Zobacz, jak techniki kanbanowe pomagaj? zarz?dza? przep?ywem i dostarcza? dzi?ki temu oprogramowanie wysokiej jako?ci</li> <li>Wprowadzaj techniki i zasady podej?cia zwinnego z pomoc? coacha metodyk zwinnych</li></ul><h3>Sprawd?, jak wykorzysta? si?? zwinno?ci!</h3>

Publication Details

Publisher:
Helion
Publication Date:
2015

Format

  • Adobe PDF eBook 11.5 MB
  • Open PDF eBook 11.6 MB

Jennifer Greene (Author)

Jennifer Greene and Andrew Stellman have been building software together since 1998. Jennifer has a testing background, and has managed teams of architects, developers, and testers. She has led multiple large-scale outsourced projects. Between the...

More about Jennifer Greene

Andrew Stellman (Author)

Andrew Stellman and Jennifer Greene have been building software together since 1998. Andrew comes from a programming background, and has managed teams of requirements analysts, designers, and developers. Between the two of them, they have managed ...

More about Andrew Stellman
Agile. Przewodnik po zwinnych metodykach programowania
Copy and paste the code into your website.
New here? Learn how to read digital books for free