Meet Libby. Learn more here
We want your feedback!
Click here
Cover Image

İl Özel İdaresi Kanunu

by Simge Ceylan

ebook

Sign up to save your library

With an OverDrive account, you can save your favorite libraries for at-a-glance information about availability. Find out more about OverDrive accounts.

   Not today

A- İl Özel İdaresinin Tarihsel Gelişimi ve Kamu Yönetimi İçindeki Yeri, I. İl Özel İdaresinin Türk Kamu Yönetim İçindeki Konumu, II. İl Özel İdaresinin Türk Kamu Yönetim İçindeki Konumu, III. İl Özel İdaresinin Geleceği

B- İl Özel İdaresinin Görevleri, I. 5302 Sayılı Kanun'la İl Özel İdaresine verilen Görevler, II. Diğer Mevzuatla İl Özel İdaresine Verilen Görevler

C- İl Özel İdaresinin Organları, I. İl Genel Meclisi, II. İl Encümeni, III. Vali, IV.Özel İdare Organları Arasında Uyuşmazlık

Ç- İl Özel İdaresinin Teşkilatı ve Personeli, I. Genel Sekreter, II. Genel Sekreter Yardımcılığı ve Birimler, III. İl Özel İdaresinin 657 Sayılı Kanun'a Tabi Diğer Personeli, IV. Sözleşmeli Personel, V. İşçiler ve Geçici İşçiler, VI. İl Özel İdaresinin İlçe Teşkilatı, VII. İl Özel İdaresinin Şirket Kurması, IX. İl Özel İdaresinin İşletme Kurması, X. İl Özel İdaresinin Dernek ve Vakıflara İlişkisi D- İl Özel İdaresinin İç Denetimi, I. Denetimin Amacı ve Kapsamı, II. İl Özel İdaresinin İç Denetimi, III. Dış Denetim, IV. İdari Vesayet Denetimi, V. Kamuoyu Denetimi E- İl Özel İdaresinin Mali İş ve İşlemleri, I. İl Özel İdaresini Mali İş ve İşlemleri, II. İl Özel İdaresinin Giderleri, III. İl Özel İdaresinin Malları, IV. İl Özel İdaresinin Tarifleri, V. İl Özel İdaresinin Bütçesi, VI. Stratejik Plan, Performans Programı ve Yatırımlar, VII: İl Öel İdaresinde Yapılacak İhaleler, VIII. İl Özel İdaresinin Kesin Hesabı, IX. İl Özel İdaresini Borçlanması F- İl Özel İdaresinin Ruhsatlandırma ve Denetim Yetki ve Görevleri, I. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları ile İlgili İşler, II. İl Özel İdaresinin Uygulayacağı İdari Para Cezaları ve Yaptırımlar G- İl Özel İdaresinin İmarla İlgili Görev ve Yetkileri, I. İl Özel İdaresinin İmarla İlgili Görev ve Yetkiler, II. İl Özel İdaresinin Görev Alanı İçinde Başka Kurum ve Kuruluşların İmar Yetkileri

 

 

Publication Details

Publisher:
PublishDrive
Imprint:
Le Adri
Publication Date:
2015

Format

  • OverDrive Read 76.3 KB
  • Adobe EPUB eBook 76.3 KB
İl Özel İdaresi Kanunu
Copy and paste the code into your website.