cover image of GitHub. Przyjazny przewodnik

GitHub. Przyjazny przewodnik

by Peter Bell Author · Brent Beer Author

ebook

Sign up to save your library

With an OverDrive account, you can save your favorite libraries for at-a-glance information about availability. Find out more about OverDrive accounts.

   Not today

<h3>Poznaj mo?liwo?ci Gita i GitHuba!</h3>Git zrewolucjonizowa? ?wiat <strong>systemów kontroli wersji</strong>. Koncepcja rozproszonego systemu podbi?a serca programistów i ustanowi?a trendy na kolejna lata. Co powsta?o z po??czenia Gita i serwisu udost?pniaj?cego miejsce oraz narz?dzia dla programistów korzystaj?cych z Gita? To <strong>GitHub </strong>— najpopularniejsze miejsce w sieci, w którym znajdziesz tysi?ce projektów. GitHub wytycza dzi? ?cie?ki dla platform u?atwiaj?cych prac? z rozproszonymi systemami kontroli wersji.<br /><br />Ta ksi??ka zosta?a w ca?o?ci po?wi?cona w?a?nie GitHubowi. Si?gnij po ni? i przekonaj si?, jakie us?ugi oferuje ten serwis oraz jak wykorzysta? jego potencja? w Twoim projekcie. W trakcie lektury dowiesz si?, jak przegl?da? udost?pniony kod, wspó?pracowa? przy projektach oraz dostarcza? poprawki. Ponadto nauczysz si? zarz?dza? zg?oszonymi przez u?ytkowników problemami w Twoim kodzie oraz opanujesz najlepsze praktyki konfigurowania Twojego repozytorium. Na sam koniec poznasz narz?dzia przeznaczone dla systemów MacOS i Windows, a s?u??ce do wspó?pracy z serwisem GitHub. Ksi??ka ta jest obowi?zkow? lektur? dla wszystkich czytelników chc?cych w pe?ni wykorzysta? potencja? drzemi?cy w tym serwisie.<div><ul> <li>Dowiedz si? jak i dlaczego ludzie u?ywaj? GitHuba do wspó?pracy.</li> <li>Przegl?daj bie??cy stan projektu — najnowsze zmiany, prace do wykonania i histori? poprawek.</li> <li>Twórz i edytuj pliki w GitHubie bez znajomo?ci systemu Git.</li> <li>Sugeruj zmiany w projektach, w których nie masz uprawnie? do bezpo?redniego wprowadzania poprawek.</li> <li>U?ywaj narz?dzi do obs?ugi problemów i zg?osze?, twórz ga??zie w celu definiowania nowych funkcji i wspólnej pracy nad zmianami.</li> <li>Twórz nowe repozytoria GitHuba, z uwzgl?dnieniem praw dost?pu do swojego projektu</li></ul></div><h3>Zaawansowany system kontroli wersji dla ka?dego!</h3>

Publication Details

Publisher:
Helion
Publication Date:
2015

Format

  • OverDrive Read 31.6 MB
  • Adobe PDF eBook 28.5 MB
  • Adobe EPUB eBook 31.6 MB
  • Open PDF eBook 28.6 MB
  • Open EPUB eBook 31.6 MB

Peter Bell (Author)

Peter Bell is a contract member of the GitHub training team, the founder and CTO of speakgeek.co and develops curriculum and provides enterprise training on a range of technical topics including lean product development, NoSQL data stores and devO...

More about Peter Bell

Brent Beer (Author)

Brent Beer has used Git and GitHub for over five years through university classes, contributions to open source projects, and professionally as a web developer. He now enjoys his role teaching the world to use Git and GitHub to their full potentia...

More about Brent Beer
GitHub. Przyjazny przewodnik
Copy and paste the code into your website.
New here? Learn how to read digital books for free