cover image of Analiza danych w biznesie. Sztuka podejmowania skutecznych decyzji

Analiza danych w biznesie. Sztuka podejmowania skutecznych decyzji

by Foster Provost Author · Tom Fawcett Author

ebook

Sign up to save your library

With an OverDrive account, you can save your favorite libraries for at-a-glance information about availability. Find out more about OverDrive accounts.

   Not today

<h3>Wszystko co powiniene? wiedzie? o eksploracji danych i my?leniu w kategoriach analityki danych. Wyci?gaj trafne wnioski!<br /> </h3><blockquote><p>„Lektura obowi?zkowa dla ka?dego, kto powa?nie my?li o wykorzystaniu okazji, jakie nios? ze sob? wielkie zbiory danych".</p><p style="text-align:right">— Craig Vaughan, globalny wiceprezes SAP</p></blockquote><p>Posiadanie zbiorów danych to po?owa sukcesu. Druga po?owa to umiej?tno?? ich skutecznej analizy i wyci?gania wniosków. Dopiero na tej podstawie b?dziesz w stanie w?a?ciwie oceni? kondycj? Twojej firmy oraz podj?? s?uszne decyzje. Wiedza zawarta w tej ksi??ce mo?e zadecydowa? o sukcesie biznesowym lub pora?ce. Nie ryzykuj i si?gnij po to doskona?e ?ród?o wiedzy, po?wi?cone nauce o danych.<br /><br />To unikalny podr?cznik, który pomo?e Ci sprawnie opanowa? nawet najtrudniejsze zagadnienia zwi?zane z analiz? danych. Dowiedz si?, jak zbudowany jest proces eksploracji danych, z jakich narz?dzi mo?esz skorzysta? oraz jak stworzy? model predykcyjny i dopasowa? go do danych. W kolejnych rozdzia?ach przeczytasz o tym, czym grozi nadmierne dopasowanie modelu i jak go unika? oraz jak wyci?ga? wnioski metod? najbli?szych s?siadów. Na koniec zaznajomisz si? z mo?liwo?ciami wizualizacji skuteczno?ci modelu oraz odkryjesz zwi?zek pomi?dzy nauk? o danych a strategi? biznesow?. To obowi?zkowa lektura dla wszystkich osób chc?cych podejmowa? ?wiadome decyzje na podstawie posiadanych danych!<br /><br /><strong>Dzi?ki tej ksi??ce:</strong></p><ul> <li>poznasz model predykcyjny</li> <li>dowiesz si?, jak dopasowa? model do danych</li> <li>zwizualizujesz skuteczno?? zbudowanego modelu</li> <li>zwi?kszysz swoje szanse na osi?gni?cie sukcesu biznesowego</li></ul><p><strong>​Przeanalizuj posiadane dane i podejmij trafne decyzje!</strong></p><p> </p><blockquote><p>Ta ksi??ka wykracza poza sfer? podstaw analityki danych. To niezb?dny przewodnik dla tych z nas (nas wszystkich?), których firmy zosta?y zbudowane w oparciu o wszechobecno?? okazji biznesowych, wi???cych si? z danymi, i nowe mo?liwo?ci podejmowania decyzji w oparciu o dane.</p><p style="text-align:right">— Tom Phillips, prezes Distillery i by?y szef Google Search i Google Analytics</p></blockquote>

Publication Details

Publisher:
Helion
Publication Date:
2014

Format

  • OverDrive Read 6.7 MB
  • Adobe PDF eBook 6.2 MB
  • Adobe EPUB eBook 6.7 MB
  • Open PDF eBook 6.3 MB
  • Open EPUB eBook 6.6 MB

Foster Provost (Author)

Foster Provost is Professor and NEC Faculty Fellow at the NYU Stern School of Business, where he teaches in the MBA, Business Analytics, and Data Science programs. Former Editor-in-Chief for the journal Machine Learning, Professor Provost has co-f...

More about Foster Provost

Tom Fawcett (Author)

Tom Fawcett holds a Ph.D. in machine learning and has worked in industry R&D for more than two decades for companies such as GTE Laboratories, NYNEX/Verizon Labs, and HP Labs. His published work has become standard reading in data science both on ...

More about Tom Fawcett
Analiza danych w biznesie. Sztuka podejmowania skutecznych decyzji
Copy and paste the code into your website.
New here? Learn how to read digital books for free