cover image of 100 sposobów na Excel 2007 PL. Tworzenie funkcjonalnych arkuszy

100 sposobów na Excel 2007 PL. Tworzenie funkcjonalnych arkuszy

by David Hawley Author · Raina Hawley Author

ebook

Sign up to save your library

With an OverDrive account, you can save your favorite libraries for at-a-glance information about availability. Find out more about OverDrive accounts.

   Not today

Wykorzystaj wszystkie mo?liwo?ci Excela, aby tworzy? funkcjonalne i efektowne arkusze<ul><li>Jak analizowa? dane i zarz?dza? nimi?<li>Jak optymalnie wykorzystywa? tabele przestawne?<li>Jak tworzy? spersonalizowane wykresy?</ul><p>Wi?kszo?? u?ytkowników Excela zna tylko drobn? cz??? dost?pnych w nim mo?liwo?ci. Istnieje jednak wiele metod pozwalaj?cych znacz?co poszerzy? wydajno?? tego programu i tworzy? efektowne arkusze kalkulacyjne bez potrzeby czasoch?onnego zdobywania wiedzy. Nowa wersja Excela umo?liwia chocia?by ?atwiejsze korzystanie z mechanizmu tabel przestawnych, formatowania warunkowego i nazw zakresów, podgl?du "na ?ywo", galerii predefiniowanych stylów oraz grafik SmartArt. Wszystko to sprawia, ?e ka?dy mo?e dzi? w swoich arkuszach u?ywa? bardziej skomplikowanych elementów wizualnych i graficznych.</p><p>Obecnie, kiedy wszystko dzieje si? coraz szybciej, czas staje si? jedn? z najistotniejszych i po??danych warto?ci. Ksi??ka "100 sposobów na Excel 2007 PL. Tworzenie funkcjonalnych arkuszy" pozwala Ci w?a?nie zyska? na czasie - oferuje ponad sto gotowych metod tworzenia funkcjonalnych i efektownych arkuszy, szybkich i niezawodnych rozwi?za? skomplikowanych problemów. Warto tak?e wykorzysta? te metody do przeanalizowania oraz zastosowania niektórych mo?liwo?ci j?zyka Visual Basic for Applications (VBA) - dzi?ki temu b?dziesz móg? zaadaptowa? wszystkie zawarte tu propozycje do w?asnych potrzeb.</p><ul><li>Skoroszyty i arkusze<li>Wbudowane mechanizmy do analizy danych i zarz?dzania nimi<li>Metody tworzenia nazw i zakresów komórek<li>Tabele przestawne<li>Formu?y i funkcje<li>Wykresy i makra<li>Wspó?praca Excela z innymi aplikacjami pakietu Office</ul><p>Wszystko, co chcia?by? widzie? o Excelu, aby natychmiast z niego skorzysta?.</p><div align="center"><h4><b> Poznaj ponad setk? sposobów skutecznego radzenia sobie z Excelem!</b></h4></div>

Publication Details

Publisher:
Helion
Publication Date:
2008

Format

  • OverDrive Read 11 MB
  • Adobe PDF eBook 5.5 MB
  • Adobe EPUB eBook 11 MB
  • Open PDF eBook 5.5 MB
  • Open EPUB eBook 11 MB

Raina Hawley (Author)

Raina Hawley of Perth, Australia is a professional Microsoft Excel consultant whose company, OzGrid Business Applications, offers services in all aspects of Excel, and VBA for Excel. The company's web site at www.ozgrid.com provides online and ema...

More about Raina Hawley

David Hawley (Author)

David Hawley of Perth, Australia is a professional Microsoft Excel consultant whose company, OzGrid Business Applications, offers services in all aspects of Excel, and VBA for Excel. The company's web site at www.ozgrid.com provides online and ema...

More about David Hawley
100 sposobów na Excel 2007 PL. Tworzenie funkcjonalnych arkuszy
Copy and paste the code into your website.
New here? Learn how to read digital books for free