Đạo lý nhà Phật.

Dong A Sang Author
(2016)

Chữ nhẫn của người Trung Hoa

Rượu và văn hóa Trung Hoa (Series)

Dong A Sang Author
(2013)

Mĩ nhân và ngai vàng Trung Hoa

Dong A Sang Author
(2013)

Chuyện Phật đời xưa.

Dong A Sang Author
(2016)

Đông phương huyền bí.

Dong A Sang Author
(2016)

Kinh Phổ môn.

Dong A Sang Author
(2016)

Ngụ ngôn, hài hước

Dong A Sang Author
(2013)