The Kentucky Encyclopedia

John E. Kleber Editor
(2015)

The Encyclopedia of Louisville

John E. Kleber Editor
(2015)

Thomas D. Clark of Kentucky

John E. Kleber Editor
(2015)

The Public Papers of Governor...

Public Papers of the Governors of Kentucky (Series)

Lawrence Wetherby Author
John E. Kleber Editor
(2015)

George Keats of Kentucky

Lawrence M. Crutcher Author
John E. Kleber Author of introduction, etc.
(2012)