Analiza danych w biznesie....

Foster Provost Author
Tom Fawcett Author
(2014)

Data Science for Business

Foster Provost Author
Tom Fawcett Author
(2013)