Analiza danych w biznesie....

Foster Provost Author
Tom Fawcett Author
(2014)