Uprooted

Naomi Novik Author
Julia Emelin Narrator
(2015)

League of Dragons

Temeraire (Series)

Naomi Novik Author
(2016)

Crucible of Gold

Temeraire (Series)

Book 7

Naomi Novik Author
Simon Vance Narrator
(2012)

Clarkesworld Magazine Issue 95

Clarkesworld Magazine (Series)

Neil Clarke Author
James Patrick Kelly Author
(2014)

Uncanny Magazine Issue 22

Uncanny Magazine (Series)

Book 2018

Lynne M. Thomas Author
Michael Damian Thomas Author
(2018)