Enseigner avec les technologies

Christian Depover Author
Thierry Karsenti Author
(2007)

Enseigner et apprendre avec...

Enseigner et Apprendre (Series)

Thierry Karsenti Author
Julien Bugmann Author
(2017)

La recherche en éducation

Enseigner et Apprendre (Series)

Thierry Karsenti Author
(2018)

TIC, technologies émergentes...

Thierry Karsenti Editor
Simon Collin Editor
(2013)

L' intégration pédagogique...

Thierry Karsenti Editor
François Larose Editor
(2005)

Les TIC... au coeur des...

Thierry Karsenti Editor
François Larose Editor
(2001)