Ασκήσεις Νοήματος

SearchingTheMeaningOfLife Author
(2019)

Internity

SearchingTheMeaningOfLife Author
(2020)

Ήλιοι Καθρεφτίζονται στους...

SearchingTheMeaningOfLife Author
(2014)

Εντροπή στη Φύση

SearchingTheMeaningOfLife Author
(2016)

Γραφές

SearchingTheMeaningOfLife Author
(2022)

Βridge Between Skies

SearchingTheMeaningOfLife Author
(2020)

ΤΟ ΠΟΛΥΤΙΜΟ ΚΑΤΙ

SearchingTheMeaningOfLife Author
(2018)

The Kingdom of Vitality

SearchingTheMeaningOfLife Author
(2015)

ΑνΘο(υ)σια Τραγωδία

SearchingTheMeaningOfLife Author
(2015)

Πο(υ)λιτικός Παραμυθόκοσμος

SearchingTheMeaningOfLife Author
(2014)

50 αξίΖει

SearchingTheMeaningOfLife Author
(2015)

Καταφύγιο

SearchingTheMeaningOfLife Author
(2022)

Τυμπανισμοί

SearchingTheMeaningOfLife Author
(2018)

Συν Ουσία

SearchingTheMeaningOfLife Author
(2018)

Eutopia Proposal / Πρόταση...

SearchingTheMeaningOfLife Author
(2022)

Διάλεξε Καραμέλα

SearchingTheMeaningOfLife Author
(2015)

IoM [Internet of Meanings]

SearchingTheMeaningOfLife Author
(2017)

Όνειράματα

SearchingTheMeaningOfLife Author
(2015)

Στην Άμαξα

SearchingTheMeaningOfLife Author
(2016)