Emanon Volume 2

Emanon (Series)

Kenji Tsurata Illustrator
Shinji Kaijo Author
(2019)

Emanon Volume 3

Emanon (Series)

Kenji Tsurata Illustrator
Shinji Kajio Author
(2019)

Wandering Island, Volume 2

Wandering Island (Series)

Kenji Tsurata Author
Kenji Tsurata Illustrator
(2019)