Τελευταία μας Ελπίδα η Πρώτη...

Μητροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής Νικόλαος Author
(2018)

Εκεί που δεν φαίνεται ο Θεός

Μητροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής Νικόλαος Author
(2018)

Άνθρωπος Μεθόριος

Μητροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής Νικόλαος Author
(2019)