Treasured Writings of Kahlil...

Kahlil Gibran Author
Anthony R. Ferris Editor
(2011)

Treasury of Kahlil Gibran

Kahlil Gibran Author
Martin L. Wolf Editor
(2011)

Jesus the Son of Man

Kahlil Gibran Pocket Library (Series)

Kahlil Gibran Author
(2011)

Between Night and Morn

Kahlil Gibran Author
Anthony Rizcallah Ferris Translator
(2011)

Second Treasury of Kahlil Gibran

Kahlil Gibran Author
Anthony R. Ferris Translator
(2011)

Third Treasury of Kahlil Gibran

Kahlil Gibran Author
Andrew Dib Sherfan Editor
(2011)

Jesus, The Son of Man

Kahlil Gibran Author
(2012)

The Prophet

Kahlil Gibran Author
(2014)

Mirrors of the Soul

Kahlil Gibran Author
Joseph Sheban Translator
(2011)

Spirits Rebellious

Kahlil Gibran Author
Anthony Rizcallah Ferris Translator
(2011)

Secrets of the Heart

Kahlil Gibran Author
Anthony Rizcallah Ferris Translator
(2011)

Procession

Kahlil Gibran Author
George Kheirallah Editor
(2011)

The Prophet

Capstone Classics (Series)

Kahlil Gibran Author
Tom Butler-Bowdon Author
(2020)

Lazzaro e la sua amata

Lampi (Series)

Kahlil Gibran Author
(2018)

The Prophet

Kahlil Gibran Author
R. Black Artist
(2020)