El Profeta

Kahlil Gibran Author
Eduardo Serrano Narrator
(2008)

Profeten

Kahlil Gibran Author
Thomas Blom Narrator
(2016)