Parasyte, Volume 1

Parasyte (Series)

Hitoshi Iwaaki Other
(2015)

Parasyte, Volume 3

Parasyte (Series)

Hitoshi Iwaaki Other
(2015)

Parasyte, Volume 2

Parasyte (Series)

Hitoshi Iwaaki Other
(2015)

Parasyte, Volume 4

Parasyte (Series)

Hitoshi Iwaaki Other
(2016)

Parasyte, Volume 7

Parasyte (Series)

Hitoshi Iwaaki Other
(2016)

Parasyte, Volume 8

Parasyte (Series)

Hitoshi Iwaaki Other
(2016)

Parasyte, Volume 6

Parasyte (Series)

Hitoshi Iwaaki Other
(2016)

Parasyte, Volume 5

Parasyte (Series)

Hitoshi Iwaaki Other
(2016)

Neo Parasyte f, Standalone

Neo Parasyte f (Series)

Hitoshi Iwaaki Other
Asumiko Nakamura Other
(2016)

Neo Parasyte m, standalone

Neo Parasyte m (Series)

Hitoshi Iwaaki Other
Moto Hagio Other
(2017)

Parasyte Full Color...

Parasyte Full Color Collection (Series)

Hitoshi Iwaaki Other
(2023)